Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Aktualności

13 listopada Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło projekt, którego celem jest upowszechnienie elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym.

Projekt, ma szansę stać się dużym krokiem w kierunku upowszechnienia wykorzystania elementów technologii BIM w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

 Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem e-doradcy podatkowego

 

18 października 2019 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach miała miejsce konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”, zorganizowana z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Była jednym z wydarzeń towarzyszących 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w MCK w Katowicach w dniach 16-18 października 2019.

WAŻNE!!

Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jednym z ważniejszych postanowień jest podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury i powołanej przez nią Podkomisji reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa: prof. Zbigniew Kledyński – prezes PIIB, Andrzej Falkowski – przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej i dr hab. Joanna Smarż zgłosili szereg poprawek, z których większość  posłowie przyjęli.

Uroczystym wręczeniem uprawnień budowlanych Opolska OIIB zakończyła XXXIV sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane

Podsumowania XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu dokonano w dniu 17 stycznia br. w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Zebranych powitał Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który przedstawił informację o działaniach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na rzecz członków izby, szczególnie zachęcając do korzystania z szerokiej oferty różnorodnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wskazał także na korzyści przynależności do izby osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wyniki sesji egzaminacyjnej zaprezentował Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB - Wiktor Abramek.

Strona 2 z 20

Początek strony