Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

SERWIS E-BUDOWNICTWO
Od sierpnia działa rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym – serwis e-budownictwo... Czytaj więcej
Odwołany egzamin na uprawnienia budowlane
Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami... Czytaj więcej
Warsztaty on-line_25.11.2020 r.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty on-line: Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim. Inteligentne... Czytaj więcej
KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA...
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę... Czytaj więcej
Pismo GUNB dotyczące zakresu sprawdzania...
Przekazujemy do wiadomości treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało skierowane do wojewodów. Dokument... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Od sierpnia działa rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym – serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). W serwisie zamieszczone zostały formularze dotyczące wybranych procedur budowlanych. Nowa platforma internetowa e-budownictwo ma usprawnić działalność zawodową inwestorom, inżynierom budownictwa  i architektom.

WIĘCEJ

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła, w dniu 29 października 2020 r., uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty on-line:

Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim. Inteligentne systemy informacji i zarządzania

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki praktyki gospodarczej oraz kształtowanie zachowań ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. W XXI wieku pojęcie zarządzania projektami nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wyzwań stawianych współczesnym organizacjom i planowanym przedsięwzięciom. Zarządzanie, które koncentrowało się na działaniach prostych i powtarzalnych, ustępuje miejsca zarządzaniu złożonemu i niepowtarzalnemu, realizowanemu w turbulentnym świecie. Praktyczny rodowód zarządzania projektami jest wynikiem potrzeby planowania i kontroli realizacji dużych projektów, niemożliwych do zarządzania za pomocą tradycyjnych metod. Współcześnie projekty stały się głównym źródłem rozwoju społeczno-gospodarczego. Stosowane dzisiaj i szeroko propagowane przez światowe organizacje (m.in. PMI, IPMA) sposoby prowadzenia projektów opierają się głównie na doświadczeniach będących zbiorem dobrych praktyk, jak również wskazują na metody oraz narzędzia, które skutecznie wspomagają pracę menedżera. Zarządzanie projektami pełni obecnie w organizacjach kluczową rolę we wdrażaniu zmian, optymalizacji procesów i wprowadzaniu usprawnień, zaś projekty występują we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od administracji publicznej i gospodarki, na kulturze i sporcie kończąc.

Program szkolenia:

  1. Teoretyczne podstawy zarządzania projektami: definicja, istota, rodzaje i przykłady projektów (przedsięwzięć), geneza, rola oraz znaczenie projektów w organizacji, cele projektów, podstawowe parametry projektów, rozwój i znaczenie zarządzania projektami we współczesnych przedsiębiorstwach, wsparcie metodyczne, interesariusze projektu, czynniki sukcesu projektów.
  2. Operacyjne zarządzanie projektami: istota zarządzania projektami na poziomie operacyjnym, metody sieciowe, planowanie zasobów i kosztów, sterowanie realizacją projektów, monitorowanie projektu z wykorzystaniem metody wartości wypracowanej.
  3. Ocena opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych: faza przedinwestycyjna (studium możliwości inwestycyjnych, studium przedrealizacyjne, studium wykonalności), analiza ryzyka, analiza finansowa inwestycji.

Prowadzący: dr inż. Iwona ŁAPUŃKA, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska


Warsztaty szkoleniowe są bezpłatne 
i otwarte dla wszystkich zainteresowanych

rozpoczną się 25 listopada 2020 roku (środa) od godz. 10:00 

ZAPISZ SIĘdotyczy członków izby inżynierów budownictwa

Osoby niebędące członkami izby inżynierów budownictwa prosimy o podanie adresu e-mail na: w celu otrzymania linku do wzięcia udziału w szkoleniu

 

Warsztaty szkoleniowe realizowane są w ramach zamówienia Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia warsztatów z wykorzystaniem zdalnych systemów szkolenia on-line dla przedsiębiorców i mieszkańców województwa opolskiego w ramach projektu pn.: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole 

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Przekazujemy do wiadomości treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało skierowane do wojewodów. Dokument dotyczy kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych.

Pismo Departamentu Prawnego GUNB z dnia 20 sierpnia br., które zostało przekazane PIIB w dniu 29 października br.:

„w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych, uprzejmie przypominam.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Strona 1 z 37

Początek strony