Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

na szkolenia ON-LINE

UWAGA !!

Osoby, które brały udział w szkoleniu mają możliwość pobrania certyfikatów z uczestniczenia w szkoleniu.
Certyfikaty te dostępne są po zalogowaniu się na swoje konto w portalu PIIB

 

W ceu zapisu na szkolenie wymagane jest podanie nr ewidencyjnego przynależności do Izby.

Po zapisaniu zostanie przesłany na adres e-mail (podany przy rejestracji do portalu PIIB) link w celu dołączenia do szkolenia.

 

Harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń:

 

 SZKOLENIE        TERMIN                        
1. Ochrona, renowacja i hydroizolacja przegród budowlanych specjalistyczną zaprawą mineralną

23.10.2020

11:00-15:00

ZAPISZ SIĘ
2. Innowacyjne rozwiązania z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych. Prezentacja rozwiązań materiałowych na wybranych przykładach z kraju i EU.  Materiały i wyroby budowlane, certyfikacja i dopuszczenie do obrotu

27.10.2020

16:00-20:00

ZAPISZ SIĘ
3. Transfer wiedzy i technologii z zakresu oszczędności energii. Wymiana ciepła, pomiary termowizyjne, zagadnienia termografii, diagnostyka termowizyjna

29.10.2020

16:00-20:00

ZAPISZ SIĘ
4. Uwarunkowania prawne przygotowania i realizacji inwestycji w świetle zamian w ustawodawstwie. Praktyczne wskazówki i wytyczne dla przyszłych inwestorów- dobre praktyki z UE

30.10.2020

11:00-15:00

ZAPISZ SIĘ
5. Dotacje UE na projekty proekologiczne związane z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadową, adaptacja do zamian klimatu; zielono-niebieska infrastruktura (systemy odwadniania i magazynowania wody deszczowej, tereny zieleni, itp.), odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaniczne, biogazownie itp.) 

09.11.2020

16:00-20:00

ZAPISZ SIĘ
6. Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych i wentylacja obiektów budowlanych

13.11.2020

11:00-15:00

ZAPISZ SIĘ
7. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych i historycznych oraz ich przewidywalność cz. II

18.11.2020

11:00-15:00

ZAPISZ SIĘ
8. Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim. Inteligentne systemy informacji i zarządzania

25.11.2020

10:00:13:00

ZAPISZ SIĘ
9. Przygotowanie inwestycji do realizacji z zachowaniem wymogów ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami; segregacja odpadów, prowadzenie ewidencji - dobre praktyki z UE

27.11.2020

10:00-13:00

ZAPISZ SIĘ

 

 

Początek strony