Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – strona akcji
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25... Czytaj więcej
Zakres ochrony w obowiązkowym OC
Poznaj odpowiedzi ubezpieczyciela na pytania zadawane przez inżynierów budownictwa   Czytaj więcej
E-doradca podatkowy_lipiec 2021
Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem E-doradcy podatkowego {phocadownload view=file|id=1178|target=s}   Czytaj więcej
Egzamin na uprawnienia budowlane w Opolskiej...
XXXVII SESJA EGZAMINACYJNA  Rozpoczął się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów... Czytaj więcej
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach
Regulamin Konkursu Wniosek  Wnioski (skan) prosimy wysyłać na adres e-mail: Termin składania wniosków: do... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Od sierpnia działa rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym – serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). W serwisie zamieszczone zostały formularze dotyczące wybranych procedur budowlanych. Nowa platforma internetowa e-budownictwo ma usprawnić działalność zawodową inwestorom, inżynierom budownictwa  i architektom.

WIĘCEJ

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Przekazujemy do wiadomości treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało skierowane do wojewodów. Dokument dotyczy kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych.

Pismo Departamentu Prawnego GUNB z dnia 20 sierpnia br., które zostało przekazane PIIB w dniu 29 października br.:

„w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych, uprzejmie przypominam.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dnia 5 listopada br. o godz. 16:00 odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB przedstawił informację nt. bieżącej działalności Izby oraz dokonał podsumowania działalności za ostatni okres w tym szkoleń on-line.

Informacja dla osób, które zdobyły uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. To najnowszy –  z 4.11.2020 – projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958, której zasadniczym celem jest określenie mechanizmów służących zapewnieniu proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulujących oraz warunków świadczenia usług transgranicznych.

Projekt w wersji PDF znajduje się TUTAJ

Strona 9 z 45

Początek strony