Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Najbliższe szkolenia
17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineDrony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.ZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Stadion Opolski rośnie w oczach
Budowa opolskiego stadionu nabiera tempa, prezentując się jako jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć naszego regionu. Przy ulicy... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
    13.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineEkonomiczne i ekologiczne alternatywne rozwiązania dla stropów żelbetowych - jak zaoszczędzić czas i... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
XXIII Okręgowy Zjazd OPL OIIB_15.04.2024 r.
13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw zaprasza na szkolenia: Transformatory średniego i niskiego napięcia  podstawy teoretyczne i badania

Termin: 22-23 kwietnia w Łodzi. Pierwszy dzień szkolenia odbędzie się w Sali wykładowej, drugiego dnia w fabryce ZREW Transformatory S.A. w Łodzi.

Szkolenie jest dwudniowe, zajęcia zajmują ok. 15 godzin.

Uczestnicy, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymują certyfikat szkolenia wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

SZCZEGÓŁY

  

 

07.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Ochrona układów fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania
wyładowań atmosferycznych

ZAPISZ SIĘ 

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Dostęp do materiałów dla członków samorządu możliwy jest zarówno przez portal jak i aplikację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) to seria wydawnicza zawierająca unikalne publikacje Instytutu Techniki Budowlanej cieszące się od wielu lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego.
Opracowywane i wydawane w latach 1960-1990 WTWiORB, na podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisów techniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowiązujących.


Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się jedynie:
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
• Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.


Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.
Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danej publikacji, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.
W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stosowanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego
zeszytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków technicznych, podane są odpowiednie kody CPV.

Ogłoszenie na Zastępstwo nr 135070 z 14.03.2024 Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Ogłoszenie nr 135070 / 14.03.2024

Inspektor Ochrony Zabytków

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

#budownictwo #ochrona dziedzictwa narodowego #ochrona zabytków

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:  1,0 Piastowska 14

Ważne do 25-03-2024

29 lutego 2024 r.

Strona 4 z 102

Początek strony