Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Oficjalna rządowa aplikacja do składania...
Zachęcamy do korzystania z rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym Drogą elektroniczną można:✅ zgłosić roboty... Czytaj więcej
Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy Prawo...
3 sierpnia 2020 r. ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... Czytaj więcej
Zmiana Prawa budowlanego_prezentacja
W związku z wejściem w życie 19 września br. zmiany Prawa budowlanego zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów... Czytaj więcej
Newsletter Inżyniera Budownictwa
Nowy Newsletter Inżyniera budownictwa Zachęcamy do poczytania Czytaj więcej
Cyfryzacja procedur budowlanych – newsletter
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonuje zespół zajmujący się przygotowaniem rozwiązań prawnych pozwalających na cyfrowe... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

zakończył obrady

Szanowni członkowie opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa!

O godz. 11.00 w dniu 16.05.2020 r. zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Okręgowy Zjazd został zorganizowany przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB. Głosowanie trwało od godz. 11:00 dnia 11.05.2020 r. Na 105 delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje frekwencję na poziomie 97,14%. Tym samym XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB jest prawomocny. Delegaci głosowali nad 12 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2019 rok. Uchwalono budżet i plan działania na 2020 rok. Delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej Rady OPL OIIB. Wnioski te uzupełnią nasz program działania na 2020 rok.

O szczegółowych wynikach głosowania poinformujemy później.

Szanowni Delegaci.

Bardzo dziękuję za aktywność. Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania, świadczą o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej okręgowej izby. Jest to dla nas duże zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej działalności.

Bardzo dziękuję pracownikom Biura Izby za obsługę administracyjną w czasie obrad Zjazdu, dyspozycyjność i bieżącą współpracę z biurem PIIB oraz Delegatami.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

dr hab. inż. Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

W związku z tzw. tarczą antykryzysową 3.0. kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca współpracująca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa opracowała kolejną część informatora pt. „Tarcza 3.0”.

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym informatorem!

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca współpracująca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa opracowała drugą część informatora pt. „COVID-19 w Polsce - informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych”, która zawiera najważniejsze wprowadzone zmiany.

Mamy nadzieję, że przygotowany  Informator  ułatwi Państwu skorzystanie z zaproponowanych rozwiązań.

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie swobody przemieszczania się członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w celu wykonywania czynności wchodzących w zakres samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Strona 7 z 30

Początek strony