Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane
Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Lista osób... Czytaj więcej
Budownictwo 2024
Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania „Budownictwo 2024” prowadzonego przez Zespół HRK... Czytaj więcej
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w powiecie...
Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu... Czytaj więcej
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w powiecie...
Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY DO ODWIEDZENIA
ZESPOŁÓW KONSULTACYJNYCH W RAMACH DNIA OTWARTEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Dzień otwarty budownictwa to inicjatywa, która pozwoli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (inwestorów, przyszłych inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowalnych. Celem akcji będzie także udzielenie fachowych porad, pomocy i informacji mieszkańcom województwa opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego

Punkt konsultacyjny – Opole: Lokalizacja – budynek NOT Opole, ul. Katowicka 50,
dnia 23 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Punkt konsultacyjny – Grodków: Lokalizacja - Ratusz w Grodkowie, Rynek 1,
dnia 23 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Punkt konsultacyjny - Namysłów: Lokalizacja - Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a,
dnia 29 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Pytania można również przesyłać mailowo na adres e-mail:  

 

 

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i znaleźć lepszą pracę - mamy dobre wiadomości. W ramach projektu Opolskie kształcenie ustawiczne osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, będą mogli starać się o dofinansowanie do kursów/szkoleń/studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zaprasza chętnych na studia podyplomowe "Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi".

Informujemy, że dla członków OPL OIIB istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Regulaminem

REKRUTACJA

 

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech2024 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 02-03 lipca 2024 r. w Warszawie. Obrady odbędą się w Centrum Wodnym – Kampus SGGW w Warszawie.  

Strona 7 z 92

Początek strony