Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej” 10.02.2023 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach w procesie inwestycyjnym związanych z wprowadzeniem systemu c-KOB i EDB, czyli cyfrowej książki obiektu budowlanego oraz dziennika budowy w postaci elektronicznej.
 • Poznasz nowe rozwiązania wprowadzone do Prawa budowlanego nowelizacją z lipca 2022 r., które weszły w życie w styczniu 2023 r.
 • Zyskasz wiedzę o regulacjach zawartych w nowych aktach wykonawczych. 

Program szkolenia:

1. Założenia cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.
2. Przepisy przejściowe.
3. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 •  obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • informacje zawarte w książce obiektu budowlanego,
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • dostęp do systemu c-KOB.
4. Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 •  wydanie dziennika budowy,
 • osoby uprawnione do dokonania wpisu w dzienniku budowy,
 • zasady prowadzenia dziennika budowy,
 • dostęp do systemu EDB.

Webinar skierowany jest w szczególności do 

organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów), prawników, projektantów, inwestorów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weź udział w szkoleniu online RST!

PROJEKTOWANIE OCHRONY ODGROMOWEJ
analiza ryzyka, projektowanie zwodów, przewodów odprowadzających i uziemienia

26.01.2023 | 10:00

Specjalistyczne szkolenie oparte o wytyczne norm serii PN-EN 62305
w zakresie projektowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

PROGRAM I ZAPISY

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na konferencję naukową Utracone dziedzictwo - zachowana pamięć, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r. w sali odczytowej gmachu głównego Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu

SZCZEGÓŁY

Dla członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wstęp bezpłatny

Zgłoszenia:

 Zapraszamy również na otwarcie wystawy dnia 17 listopada 2022 o godz. 18:00

CEMENTOWNIE OPOLA - przemysł w strukturze miasta

Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu zaprasza członków Izby z powiatu opolskiego na spotkanie szkoleniowo - integracyjne organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Opolu, które odbędzie się dn. 25 listopada 2022 r.

 

Zapraszamy na II Posiedzenie szkoleniowe Forum Młodych Inżynierów w VI kadencji Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Ośrodka „Żwirek” – 46-022 Luboszyce, ul. Piaskowa 61

 

 

 

Początek strony