Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Obwodowe zebranie wyborcze nr 4
Zgodnie z podjętą uchwałą Okręgowej Rady OPL OIIB nr 18/XIX/R/2021 z dnia 2 września 2021 roku, sedecznie zapraszam członków Opolskiej... Czytaj więcej
Warsztaty on-line_03.12.2021 r.
Zaproszenie EUROPE DIRECT Opole serdecznie zaprasza na szkolenie on-line: „Online? Offline?-Cyberbezpieczeństwo” Szkolenie on-line... Czytaj więcej
Egzamin na uprawnienia budowlane
Rozpoczynamy  XXXVIII sesję egzaminacyjną w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  w Auli Wydziału Budownictwa i... Czytaj więcej
Konferencja nadzoru budowlanego, administracji...
W dniach 16-17 listopada br. odbyła się konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego... Czytaj więcej
E-doradca podatkowy_listopad 2021
Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem E-doradcy podatkowego {phocadownload view=file|id=1210|target=s}     Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem E-doradcy podatkowego

 

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zamierza zorganizaować wyjazd techniczny do Styrii w Austrii w dniach 21-24 listopada 2021 r.  

W dniu 27.10.2021 r. z inicjatywy i na zaproszenie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w jej siedzibie odbyło się spotkanie członków Opolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10-ciu samorządów zaufania publicznego – sygantariuszy Opolskiego Porozumienia.
Spotkanie miało na celu ustalenie planu działań na najbliższy okres, w szczególności zadań wynikających z powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego, jako płaszczyzny współdziałania samorządów zawodowych na szczeblu centralnym, jak i regionu/okręgu. W wyniku dyskusji ustalono, że w świetle zachodzących zmian w ustawodawstwie dotyczących wszystkich samorządów, aktualnych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz celów określonych w Ogólnopolskim Porozumieniu, konieczna jest intensyfikacja działalności Opolskiego Porozumienia. W tym aspekcie należy zaktualizować Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych podpisaną w dniu 05.12.2016 r. Zebrani przyjęli zaproszenie Mec. Magdaleny Koczur-Miedziejko – reprezentującą Izbę Adwokacką w Opolu na spotkanie w dniu 10.12.2021 r., w celu uroczystego podpisania aneksu do Deklaracji z 2016 r., jednocześnie deklarując przygotowanie niezbędnych dokumentów.
 
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB
dr hab. inż. Adam Rak

Zgodnie z podjętą uchwałą Okręgowej Rady OPL OIIB nr 18/XIX/R/2021 z dnia 2 września 2021 roku, sedecznie zapraszam członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na

obwodowe zebranie wyborcze nr 1 - branża BO - nazwiska rozpoczynajace się na litery  A - J

Zebranie rozpocznie się 29 października 2021 roku o godz. 17:00 w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Katowickiej 48

Imienne zaproszenia na zebranie wyborcze zostały również wysłane w 10 numerze "Inżyniera Budownictwa".

Informacja o zebraniu wyborczym znajduje się również na stronie PIIB, gdzie  po wpisaniu imienia i nazwiska oraz wybraniu okręgu opolskiego pojawi sie informacja o terminie i miejscu zebrania w zakładce "Miejsce spotkania"

Biorąc pod uwagę znaczenie samorządu zawodowego dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, proszę o niezawodny udział w zebraniu.

dr hab. inż. Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

14 października br. Sejm RP odrzucił senacki sprzeciw wobec ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym zgodził się na budowę budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę oraz bez dziennika i kierownika budowy.

SZCZEGÓŁY

Strona 3 z 52

Początek strony