Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Około pięćdziesięciu inżynierów – członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w oleskim spotkaniu, które odbyło się 21 marca br. Towarzyszyli im m.in. starosta oleski, Roland Fabianek, Grzegorz Dorynek – naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej starostwa, a także Grzegorz , powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Oleśnie, Tomasz Cybiński.

W trakcie spotkania noworocznego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (13 stycznia br) w Prószkowie pod Opolem siedemdziesięciu trzech inżynierów - spośród 97 z pozytywnym wynikiem - odebrało uprawnienia budowlane.

Rotę ślubowania odczytała Katarzyna Lerche, która uzyskała uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i najlepiej zdała egzamin kwalifikacyjny w XL sesji.

 

Dzięki zastosowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowie magazynu energii kompleks pałacowo-parkowy oraz sanatorium czyli Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim osiągnęły samowystarczalność energetyczną na poziomie 75-80 proc.

O tym jak tego dokonano, przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dowiedzieli się od ks. prof. Zygfryda Glaesera, reprezentującego Instytut Naukowo-Badawczy Sebestianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, wchodzący w skład Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie odbyło się 20 grudnia w sali balowej pałacu.

- Warto mieć komin – przekonywał Roman Nowak, dyrektor techniczny opolskiej firmy Schiedel w czasie wizyty (25. listopada 2022 r.) opolskich inżynierów w zakładzie. I nie tylko ze względu na walory estetyczne budynku. Po prostu: w dobie kryzysu energetycznego kominek czy koza są mile widziane.

Firma należy do Stowarzyszenia Kominy Polskie, która skupia najlepszych ich producentów. Opolski Schiedel na naszym rynku działa od 27 lat, ale w Europie od 75, ma też na tym kontynencie 20 fabryk, które zatrudniają 1400 pracowników, w Polsce – dwustu.

Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów wentylacyjnych i kominowych, głównie z betonu i keramzytu wytwarzanych pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego, ale też wytwarza kominy stalowe dla przemysłu, również okrętowego.

W trakcie wizyty w zakładzie była okazja, by poznać pełną ścieżkę procesu produkcyjnego – od dostaw surowca, samą produkcję, obróbkę, sposoby magazynowania. Trudno było nie zauważyć, że panuje świetna organizacja pracy i porządek. Schiedel jest pomysłodawcą nowoczesnego systemu grzewczego, w którym kominek i komin tworzą jeden system. Za to rozwiązanie firma otrzymała w 2019 roku Złoty Medal na poznańskiej Budmie, zbliżone rozwiązanie zastosowano łącząc kozę z kominem.

Grupa ponad 60 przedstawicieli świata nauki, architektury, budownictwa, muzeów z całego kraju dyskutowała w trakcie dwudniowej konferencji naukowej o tym, jak chronić zabytki, jak rewitalizować ważną społecznie przestrzeń i czy przywracać jej dawną funkcję, czy też godzić się na inne przeznaczenie.

Konferencja odbywała się pod hasłem „Utracone dziedzictwo-zachowana pamięć”. Jej głównym organizatorem było Muzeum Śląska Opolskiego, a współorganizatorami politechniki - opolska i wrocławska, a także Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz opolski Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

10 listopada zakończyło się w Karpaczu 29 Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm pod hasłem „Ewolucja energetyczna – wyzwanie współczesnego świata”, zorganizowane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Forum było okazją dla mikro, małych i średnich firm do zaprezentowania swojej oferty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami Polski, Niemiec i Czech. Przez blisko trzy godziny przy 30 stolikach rozmawiali przedstawiciele branż budowlanych, elektronicznych, tworzyw sztucznych, oze i innych. Wśród nich szefowie opolskich firm, których do udziału w spotkaniu zaprosiło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Efekty tych pierwszych spotkań będą znane niebawem.

Forum kooperacyjne poprzedziły panele dyskusyjne przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki na temat przyszłości i bezpieczeństwa energetycznego. Nie zabrakło akcentów regionalnych. Zdaniem wicemarszałka dolnośląskiego, Tymoteusza Mydry, na terenie województwa powinna w przyszłości powstać co najmniej jedna elektrownia atomowa. Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Bogatyni, przekonywał, że można pogodzić energetykę konwencjonalną z odnawialnymi źródłami energii. Dowodem farma wiatrowa usytuowana na hałdzie kopalnianej Turowa. Wyliczał: kopalnia i elektrownia Turów, to 3,5 tysiąca bezpiecznych miejsc pracy, 72 proc. mieszkańców korzysta z zasobów wody PGE, 16 proc. mieszkańców odbiera ciepło systemowe elektrowni, mając pewność jego dostaw i cen, bo te nie są podnoszone skokowo.

Program posiedzenia obejmował:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
 • realizacja budżetu OPL OIIB;
 • podjęcie uchwał w sprawie dofinansowań indywidualnych dla członków OPL OIIB;
 • plan działań na najbliższy okres;
 • projekty regulaminów zasad dofinansowania indywidulanego doskonalenia zawodowego  oraz ws. organizacji i rozliczania szkoleń z funduszu OPL OIIB członków OPL OIIB, projekt załącznika do uchwały OR OPL OIIB z dnia 20.04.2022  w sprawie powołania komisji opiniodawczo-doradczych;
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Dnia 14 października br. w hotelu Arkas w Prószkowie obchodzono Jubileusz XX-lecia Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas uroczystości wręczone zostały Krzyże Zasługi nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 4 lipca 2022 r.  Za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój budownictwa Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Elżbieta Daszkiewicz i Adam Rak, Brązowy Krzyż Zasługi - Janusz Kurzyca. Aktu dekoracji dokonał Zastępca Wojewody Opolskiego - Tomasz Witkowski, 

który następnie wręczył odznakę honorową „Za Zasługi dla budownictwa” Andrzejowi Dudzie. 

 

Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza wręczył Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa opolskiego”, które otrzymali: Dariusz Bajno oraz Wiesław Baran. 

Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczoną przez Izabelę Tylek, zastepcę skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odebrał Waldemar Piszczek, zaś Srebrne - Teresa Sobel-Wiej i Tomasz Ceglarz.

W dalszej części spotkania wręczone zostały Medale Honorowe XX–lecia działalności stanowiące wyraz podziękowania zasłużonym osobom i instytucjom na rzecz Polskiej i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na koniec części oficjalnej odbył się spektakl  muzyczny  w wykonaniu Teatru Eko Studio Opole

 

 

W dniu 24 września 2022 r. na terenie województwa opolskiego odbyła się kolejna – II edycja ogólnopolskiej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, podczas, której nasi eksperci – doświadczeni inżynierowie różnych specjalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielali bezpłatnych porad i odpowiadali na pytania związane z możliwością zabudowy działki budowlanej, procedurami prawnymi obowiązującymi w budownictwie oraz na pytania dotyczące technologii tradycyjnych i nowoczesnych stosowanych przy budowie, przebudowie i remoncie obiektu budowlanego. Fachowego wsparcia podczas wydarzenia udzielali przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Głównym celem zorganizowanej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” była pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań oraz przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

W województwie opolskim bezpłatne porady udzielane były w trzech punktach konsultacyjnych:

 1. Kędzierzyn-Koźle - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle - koordynator OPL OIIB - Ireneusz Smal

 

2. Olesno - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, Powstańców Śl. 4, 46-300 Olesno - koordynator OPL OIIB - Grażyna Karpińska

 1. Strzelce Opolskie - Powiatowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie - koordynator OPL OIIB - Robert Respondek

Organizatorem akcji była:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat honorowy nad akcją sprawowali:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Starosta Oleski, Starosta Strzelecki

Patronami medialnymi wydarzenia byli: ,,Dziennik Gazeta Prawna”, Murator, miesięcznik ,,Inżynier Budownictwa”, portal ONET, Radio Opole

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom
i instytucjom oraz władzom samorządowym za pomoc w organizacji akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”, a w szczególności Panu Pawłowi Masełko Staroście Kędzierzyńsko-Kozielskiemu, Panu Rolandowi Fabiankowi Staroście Oleskiemu, Panu Józefowi Swaczynie Staroście Strzeleckiemu uczestniczącym w wydarzeniu.

Naszymi konsultantami byli:

 • w Kędzierzynie-Koźlu - Pan Ireneusz Smal, Pani Jolanta Warczok, Pan Kazimierz Wojdyła, Pan Wojciech Zoremba,
 • w Oleśnie - Pani Grażyna Karpińska, Pani Agnieszka Łęgosz, Pani Regina Urbanek, Pan Jan Sibiński,
 • w Strzelcach Opolskich - Pan Robert Respondek, Pan Janusz Kurzyca, Pan Zygmunt Pierzchawka, Pan Henryk Rudner.

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania konsultantom zewnętrznym:

 • Pani Annie Kopani - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim,
 • Panu Tomaszowi Cibińskiemu - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim,
 • Panu Mirosławowi Pasternakowi - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim,
 • Panu Grzegorzowi Dorynkowi – p.o. Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
 • Pani Marioli Kokocińskiej, Panu Dariuszowi Grabowieckiemu, Panu Mariuszowi Teklińskiemu - doradcom energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu –
 • Pani Grażynie Staszewskiej - doradcy finansowemu i kredytowemu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Liczymy na kolejne edycje ogólnopolskiej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa” i na Państwa obecność.

Opracowały: Grażyna Karpińska, Jolanta Warczok

W dniu 22 września br. odbył się wyjazd studyjny - Odnawialne Źródła Energii i Ekoenergetyka.  Pierwszym punktem programu była prezentacja w budynku Goeppert Mayer w Katowicach oraz wejście do plus energetycznego budynku Bloch, gdzie pokazano fotowoltaikę oraz serce (trigeneracja) i płuca (wentylatorownia) budynku.

Następnie w Zabrzu przedstawiona została  prezentacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) oraz prezentacja działającej Baterii Reaktorów KBT.

W drodze powrotnej  zwiedzono instalację OZE w Sebastianeum Silesiacum.

Strona 1 z 14
Początek strony