Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu Opolanka przy ulicy Żerkowickiej 2k w Opolu.

Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady powitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Obecnością swoją uroczystość zaszczycili: Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, Rafał Zarzycki, wiceprezes PIIB, Bogdan Zwoliński, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz naczelnicy administracji architektoniczno-budowlanych, Aleksandra Drescher, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Rafał Pydych, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Wiesław Półchłopek, zastępca przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele uczelni opolskich oraz przedstawiciele firm budowlanych.

 

W dniu 11 grudnia br. w sali konferencyjnej Hotelu DeSilva odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady połączone ze spotkanie przedświątecznym.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady życząc obecnym spokojnego czasu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2024.
Następnie odbyło się statutowe posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB według przyjętego porządku obrad. Wśród najważniejszych uchwał, jakie podjęła Okręgowa Rada, to: uchwała w sprawie korekty budżetu OPL OIIB na 2023 rok, uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej PIIB, uchwała w sprawie zorganizowania wyjazdu na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2024 do Poznania, uchwała w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów, komisji i zespołów za 2023 r. oraz w sprawie zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB i przyjęcia prowizorium budżetu OPL OIIB na 2024 r., a także w sprawie wyboru oferty i zawarcia przez OPL OIIB umowy w przedmiocie wykonania operatu szacunkowego. Posiedzenie Okręgowej Rady zakończyło się w miłej, świątecznej atmosferze.

Fot. Janusz Kurzyca

Dnia 22 września br. w hotelu ARKAS w Prószkowie uroczyście obchodzono coroczny Opolski Dzień Budowlanych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Tomasz Witkowski - wicewojewoda opolski, Tomasz Hanzel - dyrektor OCRG, Henryk Mamala - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Waldemar Drożdżol - Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Rafał Zarzycki - wiceprezes Krajowej Rady PIIB a także przedstawiciele izb okręgowych, Bogdan Zwoliński - Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego a także delegaci opolskiej izby i prezesi firm budowlanych wraz ze współpracownikami.

 

W piątkowe popołudnie grupa opolskich inżynierów budownictwa z powiatu namysłowskiego wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym zorganizowanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie przy udziale przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej w Hotelu Jakubus w Jakubowicach. Uczestników spotkania przywitał Dariusz Bajno, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. Nastepnie Konrad Gęsiarz, Starosta Namysłowski przedstawił prowadzone inwestycje w powiecie tj. budowę nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz budowę stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Historię budowy ośrodka Jakubus przedstawił Mirosław Sokołowski, inspektor nadzoru.

Aktualne uwarunkowania działalności administracji architektoniczno-budowalnej w świetle zmian w ustawie Prawo budowlane omówiła Magdalena Hojeńska, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim, Adam Birski przedstawił formalno-prawne aspekty działalności nadzoru budowalnego.

Tradycyjnie po części oficjalnej nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń oraz spotkanie integracyjne przy kawie.

 

Grupa opolskich inżynierów budownictwa podczas wyjazdu technicznego w dniach 04-05.07.2023 r.

W pierwszym dniu odbyło się zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych w Krakowie, a następnie udali się na wizytę do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dzisiaj uczestnicy poznają innowacyjne rozwiązania projektowe i wykonawcze na przykładzie Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  41. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 30 czerwca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady przestawił informację o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej podsumował przebieg 41. sesji egzaminacyjnej.

Następnie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu Opolskiego Oddziału PZITB oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nagrodę im. prof. dr. hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe opracowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, na kierunku budownictwo za rok 2022.  Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac inżynierskich otrzymał inż. Rafał Szerszeński za pracę nt. Projekt koncepcyjny ronda turbinowego zlokalizowanego na węźle ulicy Niemodlińskiej w Opolu.

  

Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac magisterskich przyznano mgr inż. Michałowi Pytel za pracę nt. Projekt koncepcyjny nowego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Prudnik w Prudniku.

 

Rotę ślubowania odczytała Sonia Wątorek, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po raz kolejny nagrodzono osobę, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu w 41. sesji egzaminacyjnej został Adam Odrobiński – absolwent Politechniki Opolskiej, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, któremu uprawnienia budowlane wręczył Rafał Zarzycki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły.

Na koniec części oficjalnej zostały omówione praktyczne wskazówki dot. obowiązków uczestników procesu budowlanego w kontekście wykonanego projektu technicznego przez wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rafała Zarzyckiego.

 

 

 

 

Około pięćdziesięciu inżynierów – członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w oleskim spotkaniu, które odbyło się 21 marca br. Towarzyszyli im m.in. starosta oleski, Roland Fabianek, Grzegorz Dorynek – naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej starostwa, a także Grzegorz , powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Oleśnie, Tomasz Cybiński.

W trakcie spotkania noworocznego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (13 stycznia br) w Prószkowie pod Opolem siedemdziesięciu trzech inżynierów - spośród 97 z pozytywnym wynikiem - odebrało uprawnienia budowlane.

Rotę ślubowania odczytała Katarzyna Lerche, która uzyskała uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i najlepiej zdała egzamin kwalifikacyjny w XL sesji.

 

Dzięki zastosowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowie magazynu energii kompleks pałacowo-parkowy oraz sanatorium czyli Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim osiągnęły samowystarczalność energetyczną na poziomie 75-80 proc.

O tym jak tego dokonano, przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dowiedzieli się od ks. prof. Zygfryda Glaesera, reprezentującego Instytut Naukowo-Badawczy Sebestianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, wchodzący w skład Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie odbyło się 20 grudnia w sali balowej pałacu.

- Warto mieć komin – przekonywał Roman Nowak, dyrektor techniczny opolskiej firmy Schiedel w czasie wizyty (25. listopada 2022 r.) opolskich inżynierów w zakładzie. I nie tylko ze względu na walory estetyczne budynku. Po prostu: w dobie kryzysu energetycznego kominek czy koza są mile widziane.

Firma należy do Stowarzyszenia Kominy Polskie, która skupia najlepszych ich producentów. Opolski Schiedel na naszym rynku działa od 27 lat, ale w Europie od 75, ma też na tym kontynencie 20 fabryk, które zatrudniają 1400 pracowników, w Polsce – dwustu.

Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów wentylacyjnych i kominowych, głównie z betonu i keramzytu wytwarzanych pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego, ale też wytwarza kominy stalowe dla przemysłu, również okrętowego.

W trakcie wizyty w zakładzie była okazja, by poznać pełną ścieżkę procesu produkcyjnego – od dostaw surowca, samą produkcję, obróbkę, sposoby magazynowania. Trudno było nie zauważyć, że panuje świetna organizacja pracy i porządek. Schiedel jest pomysłodawcą nowoczesnego systemu grzewczego, w którym kominek i komin tworzą jeden system. Za to rozwiązanie firma otrzymała w 2019 roku Złoty Medal na poznańskiej Budmie, zbliżone rozwiązanie zastosowano łącząc kozę z kominem.

Strona 1 z 15
Początek strony