Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń
 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB, Szkolenie FMI.
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VIII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania do wyjazdu studyjnego „Odnawialne źródła energii i aspekty techniczno-technologiczne przekopu Mierzei Wiślnej”
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady o bieżącej działalności, podsumowanie działalności za ostatni okres;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na okręgowe zjazdy OPL OIIB na kadencję w latach 2022-2026;
 • plan działań na najbliższy okres;
 • informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB,
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania do szkolenia dla członka OPL OIIB,
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: wnioski zgłoszone w trakcie obrad XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB, podsumowanie szkleń za I półrocze 2021 r.,
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania do studiów podyplomowych,
 • podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania do wyjazdów studyjnych,
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady o bieżącej działalności, podsumowanie działalności za ostatni okres;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji wniosków XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w posiedzeniach lub pracy na rzecz organów statutowych i komisji Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracę w Biurze Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; plan działań na najbliższy okres w tym m. in.: informacja o przygotowaniach do obwodowych zebrań wyborczych; Opolski Dzień Budowlanych; Konkurs Inżynier Roku, Budowa Roku Opolszczyzny.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podjęcie uchwał o przyznanie Odznak Honorowych PIIB;
 • wstępne omówienie planu kontroli na I kw. 2022 roku.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • realizacja szkoleń w I półroczu 2021 r.;
 • wstępny plan szkoleń na II półrocze 2021 r.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: informacja z pracy Komisji Wnioskowej;
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-V 2021 roku;
 • plan działań na najbliższy okres.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • analiza prowadzonych postępowań wyjaśniających.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • informacja o realizacji budżetu za okres I-IV 2021 r.;
 • przebieg i wyniki obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Okręgowej Rady OPL OIIB w celu analizy wniosków zgłoszonych w trackie obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB i przygotowania propozycji ich realizacji do rozpatrzenia przez OR OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo budowlane przygotowanego przez Komisję Prawno – Regulaminową PIIB; informacja bieżąca o działalności organów statutowych.
Strona 1 z 13
Początek strony