Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

W dniach 07-08.06.2019 r. 35 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w wyjeździe technicznym na budowę infrastruktury komunalnej w Warszawie.

Dnia 31 maja 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .

Warsztaty rozpoczął Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak, który przedstawił informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nastepnie wystąpił wicestarosta krapkowicki - Sabina Gorzkulla. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa: procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, zmiany sposobu użytkowania, rejestracja dzienników budowy, niezbędna dokumentacja projektowa i formalno-prawna, itp. omówił Henryk Hehmueller - Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego omówił przedstawiciel PINB - Piotr Glombik. Wykład "Budownictwo - wymagania BHP: Prawa i obowiązki osób kierujących oraz pracowników na budowie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przykłady prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP. Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy przeprowadził Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie integracyjne połaczone z dyskusją i wymianą doświadczeń.

W dniach 10-11.05.2019 r. w Jarnołtówku zorgazniowane zostały posiedzenia szkoleniowe: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Warsztaty odbyły się w Starym Młynie w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 17-19.

Charakterystyka ogólna konferencji:
- organizator konferencji:  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu,
- lokalizacja: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa,
- termin: 5 kwietnia 2019 r., godz. 10.30 – 15.00,
- liczba uczestników: ok. 70,
- udział: 7 samorządów zaufania publicznego,
- OPL OIIB reprezentowali: Wiktor Abramek i Mieczysław Molencki.

W dniu 20.03.2019 r. w Warszawie odbyło się szkolenie Krajowych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialości Zawodowej z wszystkich izb okręgowych. W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób - rzecznicy, obsługa prawna, pracownicy obsługujący organ rzecznika. z Opolskiej OIIB w szkoleniu uczestniczyli rzecznicy: Zbigniew Pastuszka, Stanisław Głębocki, Eugeniusz Nolepa, Ireneusz Smal i Mieczysław Molencki - Krajowy Rzecznik z PIIB Warszawa. Szkolenie w formie testu oraz pytań prowadziła Pani mecenas Jolanta Szewczyk z kancelarii prawnej obsługującej organ KROZ. Ciekawe pytania testowe i dyskusja, którą one spowodowały miała na celu ujednolicenie we wszystkich izbach prowadzonych przez rzeczników postępowań wyjaśniających przez oraz podejmowanych decyzjach lub postanowieniach. Taka forma szkolenia na pewno przyczyni się do dalszego wydawania jednolitych decyzji przez rzeczników.

 

Opracowali: Mieczysław Molencki, Renata Kicuła

W dniu 15 marca br. odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starosty powiatu brzeskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego - Artura Kotary dla członków OPL OIIB z powiatu brzeskiego. Szkolenie zorganizowane było przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Spotkanie otworzył i przywitał gości oraz członków Izby, Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady, który przedstawił informację z bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie Burmistrz Artur Kotara przedstawił osiągnieęcia w zakresie budownictwa na terenie miasta Lewin Brzeski podkreślając udział inżynierów i techników budownictwa w tym zakresie. Pani Magdalena Krawiecka - zastępca rzecznika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu omówiła uwarunkowania formalno - prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa. Pan Andrzej Serwatka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu omówił bieżącą działalność inspektoratu. Wykład pn. "Budownictwo - wymagania bezpieczeństwa pracy. Prawa i obowiązki w dziedzinie BHP osób pracujących w budownictwie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szacowania i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy" omówił Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Dyskusja i spotkanie integracyjne to ostatni punkt programu, w którym wzięło udział 49 osób. Szkolenie to zostało przeprowadzone w formie warsztatów pn. "„Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej” w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

W dniach 20-23 lutego 2019 r. grupa członków z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w misji gospodarczej firm i instytucji otoczenia biznesu z terenu woj. opolskiego do Belgii połączona z udziałem w III Forum Polskich Przedsiębiorstw w Brukseli oraz w międzynarodowych targach budownictwa BATIBOUW 2019 w Brukseli.

Relacja

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowała w dniach 12 - 13 lutego 2019 roku dla członków wyjazd techniczno - szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Budowlane "BUDMA 2019" w Poznaniu, w którym wzięło udział 26 osób.

W dniach 10-11 stycznia 2019 r.  w ośrodku „Ziemowit” w miejscowości Jarnołtówek  odbyło się seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”, organizowane tradycyjnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Opolu (SITK RP)  i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB).  

Strona 1 z 10
Początek strony