Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Praktyka zawodowa w budownictwie. Kompetencje...
Jak wyglądają zasady potwierdzania i nadzorowania praktyki zawodowej w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów. WIĘCEJ Czytaj więcej
Odwołany egzamin na uprawnienia budowlane
Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami... Czytaj więcej
SERWIS E-BUDOWNICTWO
Od sierpnia działa rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym – serwis e-budownictwo... Czytaj więcej
KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA...
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę... Czytaj więcej
Pismo GUNB dotyczące zakresu sprawdzania...
Przekazujemy do wiadomości treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało skierowane do wojewodów. Dokument... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Z darmowej, w stu procentach dofinansowanej z unijnych funduszy pomocy prawnej, mogą korzystać firmy z woj. opolskiego dotknięte skutkami pandemii Covid-19. Wsparcie to można dostać za pośrednictwem podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

WIĘCEJ 

INFORMACJA O WSPARCIU

zakończył obrady

Szanowni członkowie opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa!

O godz. 11.00 w dniu 16.05.2020 r. zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Okręgowy Zjazd został zorganizowany przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB. Głosowanie trwało od godz. 11:00 dnia 11.05.2020 r. Na 105 delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje frekwencję na poziomie 97,14%. Tym samym XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB jest prawomocny. Delegaci głosowali nad 12 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2019 rok. Uchwalono budżet i plan działania na 2020 rok. Delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej Rady OPL OIIB. Wnioski te uzupełnią nasz program działania na 2020 rok.

O szczegółowych wynikach głosowania poinformujemy później.

Szanowni Delegaci.

Bardzo dziękuję za aktywność. Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania, świadczą o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej okręgowej izby. Jest to dla nas duże zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej działalności.

Bardzo dziękuję pracownikom Biura Izby za obsługę administracyjną w czasie obrad Zjazdu, dyspozycyjność i bieżącą współpracę z biurem PIIB oraz Delegatami.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

dr hab. inż. Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

W związku z tzw. tarczą antykryzysową 3.0. kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca współpracująca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa opracowała kolejną część informatora pt. „Tarcza 3.0”.

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym informatorem!

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca współpracująca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa opracowała drugą część informatora pt. „COVID-19 w Polsce - informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych”, która zawiera najważniejsze wprowadzone zmiany.

Mamy nadzieję, że przygotowany  Informator  ułatwi Państwu skorzystanie z zaproponowanych rozwiązań.

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie swobody przemieszczania się członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w celu wykonywania czynności wchodzących w zakres samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Strona 14 z 37

Początek strony