Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
XXIII Okręgowy Zjazd OPL OIIB_15.04.2024 r.
13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
     07.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineOchrona układów fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznychZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych...
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych... Czytaj więcej
Kolejni inżynierowie z uprawnieniami
Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Informujemy, iż 25.06.2020 r. rusza nabór wniosków o grant na kapitał obrotowy z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać:

- samozatrudnieni;

- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające od 2 do 9 osób);

- małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób).

Pełna informacja komu grant przysługuje, w jakiej wysokości, jakie trzeba spełnić kryteria oraz jakie dokumenty należy złożyć, znajdują się TUTAJ  

2 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB on-line. W czasie obrad podjęto tematy dotyczące m.in.  szkoleń e-learningowych i szkoleń on-line.

Obrady Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB prowadził Adam Rak, przewodniczący komisji. Na początku posiedzenia uczestnicy rozmawiali o szkoleniach e-learningowych dostępnych na portalu PIIB.  Omówiono także propozycje nowych tematów szkoleniowych.

WIĘCEJ

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem ze szkolenia ON-LINE nt.: "Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne",  które odbyło się dn. 29.05.2020 r. zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, poprowadzone przez Panią Elżbietę Konopkę - doradcę podatkowego, doświadczonego praktyka, prowadzącą Kancelarię Podatkową

Dnia 28 maja br. o godz. 17:00 odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji. Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie przebiegu i wyników obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB, który odbywał się w dniach 11-16 maja br. na portalu PIIB. Przedstawiono również zgłoszone wnioski zjazdowe oraz podjęto uchwałę w sprawie ich przyjęcia oraz sposobu realizacji. Podjęto także uchwałę o zatwierdzeniu uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB oraz uchwałę o powołaniu Rzecznika Zaufania OPL OIIB, którym został Pan Bogusław Barłóg.

Niniejszym informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęła cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID 19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową. Cykl rozpoczął się 26 maja i potrwa 7 tygodni.

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Więcej informacji

Strona 76 z 100

Początek strony