Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Środki unijne dla przedsiębiorców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
Piątek, 23. Listopad 2018, 15:00

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest wykonawcą usługi zleconej przez Organizatora: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju

Prowadzący:  Barbara Lesik – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Cel warsztatów: poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych instrumentów finansowych wspierających inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Wskazanie narzędzi i procedur ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w celu skutecznej absorpcji środków unijnych.

Program szkolenia:

 • Możliwe formy wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla przedsiębiorców:
  instrumenty finansowe, dotacje;
 • Możliwe obszary wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla przedsiębiorców: innowacje
  w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna – zmniejszenie zużycia energii
  w przedsiębiorstwach, wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska
  i klimatu, wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE, rozwiązania techniczne podnoszące efektywność energetyczną i korzystanie z OZE, źródła wysokosprawnej kogeneracji, klastry energii;
 • Przegląd aktualnej oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców ze środków
  Unii Europejskiej: z funduszy Regionalnych RPO WO, z funduszy ponadregionalnych: POIiŚ, LIFE, Horyzont 2020, COSME, itp.;
 • Procedury ubiegania się o dofinansowania, informacje o naborach, systemy informacji
  o funduszach: gdzie i jak szukać informacji o naborach.

Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Warsztaty szkoleniowe są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, rozpoczną się o godz. 15.00, w dniu 23 listopada 2018 roku,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A.

Miejsce Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 
Registrations are now closed
Początek strony