Aktualności

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w seminarium otwartym nt.:
Budownictwo energooszczędne domów jednorodzinnych, które odbędzie się w sobotę 27 września 2014r. w godz. 12.00-14.00   w domExpo przy ul. Kępskiej 8 w Opolu.
Szczegóły poniżej:

KOMUNIKAT

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń w OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu informuje, że od dnia 03 listopada 2014 r. będzie wydawać zaświadczenia  o przynależności do OPL OIIB – sporządzone w formie pisemnej i opatrzone odręcznym podpisem Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – jedynie na wniosek danego członka OPL OIIB. Wniosek członka OPL OIIB o wydanie zaświadczenia o jego przynależności do OPL OIIB będzie mógł być złożony Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu w formie pisemnej, przesłanej wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie ustnej (zarówno osobiście jak i za pośrednictwem telefonu).      

Z dniem 01 stycznia 2011 r. została uruchomiona przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) możliwość pobierania zaświadczenia o przynależności do OPL OIIB w wersji elektronicznej z portalu PIIB, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.piib.org.pl Usługa ta jest dostępna po zalogowaniu się do modułu członkowskiego, znajdującego się na wskazanej stronie internetowej PIIB, za pomocą indywidualnego loginu i hasła; zalogowanie jest możliwe po uprzednim aktywowaniu swojego konta za pomocą hasła tymczasowego, rozsyłanego do członków PIIB wraz z czasopismem pt. „Inżynier Budownictwa”.

Członkowie Izby, którzy zagubili swoje hasła aktywacyjne  jak również członkowie, którzy nie mogą aktywować swojego konta z powodu braku w systemie komputerowym portalu PIIB ich numeru PESEL, proszeni są o kontakt w tej sprawie z Biurem OPL OIIB (e-mail: tel. 77 441 38 98).

Szczegółowa instrukcja dotycząca pobierania zaświadczeń elektronicznych   znajduje się TUTAJ

Zachecamy do zapoznania się z uwagami i propozycjami do projektu Rozporządznia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zgłosili członkowie Opolskiej OIIB na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15 lipca br.

Strona 1 z 5

Do pobrania

Odwiedzający

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Początek strony