Wiadomości

KOMUNIKAT

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń w OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu informuje, że od dnia 02 listopada 2014 r. będzie wydawać zaświadczenia  o przynależności do OPL OIIB – sporządzone w formie pisemnej i opatrzone odręcznym podpisem Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – jedynie na wniosek danego członka OPL OIIB. Wniosek członka OPL OIIB o wydanie zaświadczenia o jego przynależności do OPL OIIB będzie mógł być złożony Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu w formie pisemnej, przesłanej wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) oraz w formie ustnej (zarówno osobiście jak i za pośrednictwem telefonu).      

Z dniem 01 stycznia 2011 r. została uruchomiona przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) możliwość pobierania zaświadczenia o przynależności do OPL OIIB w wersji elektronicznej z portalu PIIB, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.piib.org.pl Usługa ta jest dostępna po zalogowaniu się do modułu członkowskiego, znajdującego się na wskazanej stronie internetowej PIIB, za pomocą indywidualnego loginu i hasła; zalogowanie jest możliwe po uprzednim aktywowaniu swojego konta za pomocą hasła tymczasowego, rozsyłanego do członków PIIB wraz z czasopismem pt. „Inżynier Budownictwa”.

Członkowie Izby, którzy zagubili swoje hasła aktywacyjne  jak również członkowie, którzy nie mogą aktywować swojego konta z powodu braku w systemie komputerowym portalu PIIB ich numeru PESEL, proszeni są o kontakt w tej sprawie z Biurem OPL OIIB (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 77 441 38 98).

Szczegółowa instrukcja dotycząca pobierania zaświadczeń elektronicznych   znajduje się TUTAJ

Zachecamy do zapoznania się z uwagami i propozycjami do projektu Rozporządznia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zgłosili członkowie Opolskiej OIIB na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15 lipca br.

Zgodnie z  uchwałą nr 9/II/R/2014 Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie wyrażenia akceptacji dla treści projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Opolu a DomEXPO z dnia 3 lipca 2014 r. poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości podpisane pozrozumienie.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

W dniach 23-25.09.2014 w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się czwarta edycja Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz efektywności energetycznej. Wiecej informacji na stronie http://www.renexpo-warsaw.com/start


Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB - Opole, 03.07.2014r.

XIII KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 27 – 28 czerwca 2014 roku odbywał się w Warszawie XIII KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W trakcie obrad podjęto między innymi uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności krajowych organów za 2013 r. oraz udzielono absolutorium ustępującej Radzie.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na II Konferencję Naukowo - Techniczną "Bezpieczne Ciepło 2014", która odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 r. w Prószkowie

W związku z tym, że członkowie izby przedstawiają do nadzorów budowlanych elektroniczne zaświadczenia z niezatwierdzonym podpisem, zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na ich zatwierdzanie.

Szczegóły dotyczące zatwierdzania elektronicznego podpisu znajdują się TUTAJ

Strona 1 z 7
Początek strony