Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

W dniu 14 marca 2017 r. w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie zapoznawczo - informacyjne rzeczników odpowiedzialności zawodowej (rzeczników dyscyplinarnych) i przewodniczących sądów dyscyplinarnych z Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z województwa opolskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu izb samorządowych. Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych zapoznali zebranych z działalnością swoich organów, ich strukturą, trybami prowadzonych postępowań, a także karami nakładanym na członków izb za popełnione przewinienia zawodowe i dyscyplinarne. Przedstawili także problemy z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności oraz statystyki spraw prowadzonychh we wszystkich izbach samorządu zawodowego.

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Jarnołtówku odbyło się coroczne seminarium drogowe nt. "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej" zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Coroczne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z uroczystym wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVIII sesji egzaminacyjnej  odbyło się 21 stycznia 2017 roku w hotelu „Arkas”  w Prószkowie.

 

Po raz 25. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość odbyła się 5 stycznia br. w siedzibie NOSPR w Katowicach, gdzie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała również Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Izby Adwokackiej przy ul. Dwernickiego 1/1 w Opolu uroczyście podpisano Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W dniach 25-26.11.2016 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 26 odbyło się szkolenie nt.: „INNOWACJE W BUDOWNICTWIE” organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem firmy MERKURY – MATERIAŁY BUDOWALNE.

W dniach 17-19.10.2016 r. w Pokrzywnej odbyły się warsztaty szkoleniowe członków izby inżynierów budownictwa, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów samorządowych zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Wojewody Opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. „Stosowania przepisów Prawa budowlanego, tzw. Ustawy krajobrazowej, problematyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania”.         

.be

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych zorganizowany został 23 września  w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Dwór Zawiszy” w Dylakach pod patronatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego.

W dniach 9-11 czerwca br. w Rytrze za Nowym Sączem Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, członkowie Okręgowego Sądu OSD OPL OIIB oraz osoby obsługujące ww. organy uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia były procedury postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej – zmiany w trybach, kazusy na przykładzie spraw wpływających do OROZ, OSD oraz omówiono przykładowe rozstrzygnięcia przed organami krajowymi KROZ i KSD. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozprawie zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Trzeci dzień szkolenia to część turystyczno-integracyjna. Odbyła się wycieczka techniczna do Starej Lubowni na Słowacji, gdzie uczestnicy zobaczyli zabytkową architekturę drewnianą – skansen oraz zwiedzali „zamknięty zespół budowli obronnych” na zamku.

Strona 1 z 7

Początek strony