Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem cyklicznej narady szkoleniowej naszych członków, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów samorządowych z województwa opolskiego. Narada odbyła się w dniach 09-11.10.2017 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego - Adriana Czubaka.

W dniach 12-13.10.2017 r. w Jarnołrtówku odbyła się konferencja szkoleniowa dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej organizowana przez Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Oddziału w Opolu, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

9 września 2017 roku w siedzibie firmy PERI w Płochocinie, odbyło się cykliczne spotkanie jednej z branż budowlanych – Forum Rusztowaniowe.

Uroczystości z okazji XV-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, były obchodzone podczas Opolskiego Dnia Budowlanych, który odbył się 22 września 2017 r. w hotelu Arkas w Prószkowie. Wieczór poprowadził Krzysztof Respondek, znany polski aktor i piosenkarz, obecnie występujący w kabarecie Rak.

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu wraz z Aglomeracją Opolską w dniach 12-13 września 2017 roku zorganizowała już V Konferencję nt.„Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki.

1 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIX sesji egzaminacyjnej.

Dnia 2 czerwca br. w Borkach Małych odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne tym razem w powiecie oleskim. Uczestników powitał zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysław Molencki oraz Starosta Powiatu Oleskiego - Stanisław Belka wraz z zastępcą starosty - Rolandem Fabiankiem. Następnie  została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysława Molenckiego.  

W dniach 11-13 maja 2017 r. w położonym w Górach Opawskich  u podnóża Biskupiej Kopy Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbywało się cykliczne, organizowane od 2006 roku szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Dolnośląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którego organizatorem była Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach: Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Twardosz - Michniewska, Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Maria Mleczko-Król oraz Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: Agnieszka Jońca oraz Mieczysław Molencki.

Strona 1 z 8

Początek strony