Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Apel do członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Konkurs fotograficzny "Budownictwo w obiektywie"

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w…

Konkurs "Inżynier roku"

Koleżanki  i Koledzy ! Po raz kolejny Opolska Okręgowa Izba…
Aktualności

W ramach współpracy z Opolską Izbą Lekarsko - Weterynaryjną na wskutek podpisania Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prosimy o popracie akcji zbierana podpisów pod projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Lista popracia

 

Wyniki sondażu internetowego

Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w konkursie "Budownictwo w obiektywie".

Termin zgłaszania się Uczestników Konkursu rozpoczyna się dnia 01 kwietnia, a upływa z dniem 15 lipca.

Regulamin konkursu

 

 

 

Koleżanki  i Koledzy !

Po raz kolejny Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pragnie wyróżnić członków naszej izby  poprzez nadanie tytułu „INŻYNIER ROKU”. Tytuły wraz ze statuetkami będą wręczane podczas obchodów „Dnia Budowlanych”.
 Przypominamy, że tytuł „INŻYNIER ROKU” może być przyznany dla członków naszej izby: projektantów, kierowników budów lub kierowników robót  wyróżnionych za ciekawe projekty lub realizacje obiektów kubaturowych oraz obiektów liniowych wykonywanych w roku 2016, a zakończonych najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać członkowie Opolskiej Izby,  stowarzyszenia naukowo - techniczne: PZITB, PZITS, SITK, SEP, SITWM, inwestorzy i przedsiębiorcy.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Opolskiej Okręgowej Izby w Opolu przy ul. Katowickiej 50 w terminie do 15 lipca 2017 r.

 

W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda następujące katalogi:
•         VADEMECUM Izolacje
•         VADEMECUM Infrastruktura
•         Przewodnik Projektanta
•         Katalog Inżyniera

Formularz umożliwiający pobranie Katalogu Inżyniera

Strona 2 z 6

Początek strony