Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Eksperckie szkolenie online! Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej_10.02.2023 r. godz. 10:00

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej” 10.02.2023 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach w procesie inwestycyjnym związanych z wprowadzeniem systemu c-KOB i EDB, czyli cyfrowej książki obiektu budowlanego oraz dziennika budowy w postaci elektronicznej.
 • Poznasz nowe rozwiązania wprowadzone do Prawa budowlanego nowelizacją z lipca 2022 r., które weszły w życie w styczniu 2023 r.
 • Zyskasz wiedzę o regulacjach zawartych w nowych aktach wykonawczych. 

Program szkolenia:

1. Założenia cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.
2. Przepisy przejściowe.
3. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 •  obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • informacje zawarte w książce obiektu budowlanego,
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • dostęp do systemu c-KOB.
4. Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 •  wydanie dziennika budowy,
 • osoby uprawnione do dokonania wpisu w dzienniku budowy,
 • zasady prowadzenia dziennika budowy,
 • dostęp do systemu EDB.

Webinar skierowany jest w szczególności do 

organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów), prawników, projektantów, inwestorów
 
Początek strony