Wydrukuj tę stronę

Komisja konkursowa

Komisja konkursowa składa się z trzech osób.


Członków Komisji konkursowej powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB na okres trwania swojej kadencji spośród członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.