Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Biuletyn Informacyjny

„Biuletyn Informacyjny” wydawany przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa ukazuje sie jako dodatek do miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, wydawanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.


Biuletyn ten jest wydawany kilka razy w roku i ma za zadanie przekazać Czytelnikom wartościowe informacje o wydarzeniach budowlanych w naszym regionie, jak również o bieżącej działalności naszej Izby. Z uwagi na użyteczne treści jakie pojawiają się na jego stronach, przydatne odbiorcy, jakim jest inżynier, jest to ceniony lokalny dodatek do ogólnopolskiego miesięcznika.


Biuletyn ten jest dostarczany do wszystkich członków naszej Opolskiej Izby Inżynierów oraz innych organizacji państwowych i prywatnych współpracujących z naszą Izbą. Nakład Biuletynu stale rośnie, proporcjonalnie do wzrostu liczebności naszej organizacji, obecnie liczy 3000 egzemplarzy.
Czytelnikami Biuletynu są przede wszystkim inżynierowie i technicy ze wszystkich branż budownictwa, aktywni zawodowo, pracujący na budowach oraz w biurach projektowych, zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych czy też jednostkach administracji państwowej, jak również ci prowadzący własną działalność gospodarczą.


Wydawnictwo rozsyłane jest także do przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, jednostek administracji państwowej, do samorządów zawodów zaufania publicznego oraz do pozostałych izb okręgowych w kraju.
Niezaprzeczalną zaletą reklamy w naszym Biuletynie jest fakt, że reklama nie dociera do przypadkowego czytelnika, dociera ona bezpośrednie do Waszego klienta, do fachowca, który na co dzień, w swojej pracy zawodowej, korzysta z usług i towarów, które są przez Państwa oferowane.

 

Początek strony