Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

"RUSZTOWANIA"

POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ oraz Konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ zapraszają…

POCKET INSPECTIONS

POCKET INSPECTIONS to system wspierający pracę inżynierów! Oprogramowanie Pocket Inspections…

Katalog inżyniera

Zachęcamy do bezpłatnego zamawiania nowej edycji „Katalogu Inżyniera” Formularz do…

Wspomnienie o Koledze Tadeuszu Tarczyńskim

 Mgr inż. Tadeusz Tarczyński

Członek Honorowy PZITB, Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu, Przewodniczący ZO  PZITB w Opolu latach 1954-1955 oraz 1960-1970. Aktywny działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od 1951 roku oraz wieloletni działacz opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

 


Tadeusz Tarczyński urodził się 11 sierpnia 1920 r. w Sądowej Wiszni, woj. lwowskie. Tam kończył szkołę podstawową. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 7 Państwowym Gimnazjum, a kontynuował po tzw. małej maturze, w Liceum Drogowym we Lwowie. Liceum Ogólnokształcące według programu matematyczno-fizycznego ukończył w Opolu. Studia techniczne odbył (od 1947 r.) na Wydziale Inżynierii Lądowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1951 uzyskał dyplom inżyniera budownictwa lądowego i magistra nauk technicznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1940 r. w charakterze technika w Rejonowym Oddziale Drogowym w Sądowej Wiszni. Od sierpnia 1941 r. do kwietnia 1945 r. był w obozie jenieckim w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych został zatrudniony w Oddziale Drogowym PKP, początkowo w charakterze technika, a następnie kierownika referatu technicznego. Od grudnia 1951 r. pracował w Opolskim Przemysłowym Zjednoczeniu Budowlanym (po zmianie nazwy OPBP nr 1) na różnych stanowiskach: starszego inspektora produkcji, naczelne go inżyniera (od lutego 1953 do kwietnia 1962 r.) i dyrektora przedsiębiorstwa (od maja 1962 do grudnia 1975 r.). W tym okresie przedsiębiorstwo (zatrudniające ponad 5000 pracowników) zrealizowało największe przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne na terenie województwa opolskiego, m.in.: odbudowę i rozbudowę Zakładów Chemicznych w Blachowni Śląskiej i Kędzierzynie, budowę nowych baterii koksowniczych w Zdzieszowicach (8 baterii o docelowej produkcji 5 mln t koksu rocznie), budowę Ciągarni Rur w Zawadzkiem, odbudowę i rozbudowę starych cementowni w Opolu i Groszowicach oraz budowę nowej w Strzelcach Opolskich (Rozmierka). Powstały również w tym okresie nowe kompleksy obiektów w Hucie Ozimek i Hucie Częstochowa, w fabrykach sprzętu rolniczego „Agrometr” w Brzegu i Strzelcach Opolskich, w Zakładach Elektrod Węglowych i Fabryce Kotłów w Raciborzu. Specjalizacją w przedsiębiorstwie była realizacja elewatorów zbożowych w Goświnowicach, Brzegu i Baborowie.
Niezależnie od realizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych w Polsce, T. Tarczyński zorganizował działalność w ramach eksportu budownictwa (do Berlina Zachodniego i Czechosłowacji). Z ważniejszych realizacji należy wymienić: Zakład Farmaceutyczny w Berlinie, Fabrykę „Technoplast” w Chropyne, Zakład Chemiczny w Neratowicach i Usti nad Łabą oraz rozbudowę Zakładów „Cutisin” w Czechosłowacji (tu był zatrudniony na stanowisku kierownika).
W latach 1976-1980 był dyrektorem w Opolskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Lekkiego. W tym okresie realizował budowy przemysłu lekkiego na terenie województwa wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego i opolskiego. Prawie wszystkie większe zakłady zostały zmodernizowane i rozbudowane. Powstały również nowe obiekty w Kamiennej Górze, Lubawce, Kietrzu, Kowarach, Bielawie, Bierutowicach i Oleśnicy (fabryka obuwia). Budowy eksportowe to „Elitex” Chrastawa i wieżowiec administracyjny w Libercu.
W latach 1970-1980 był dodatkowo zatrudniony jako wykładowca prawa budowlanego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Przez kilka lat, z ramienia PZITB, był członkiem komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.
Od 1951 r. jest zaangażowany w działalność NOT i PZITB w Opolu. W latach 1954-1955 oraz 1960-1970 (7 kadencji) był przewodniczącym Oddziału PZITB, później - przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału (przez kilka kadencji). W Rejonowym Oddziale Wojewódzkim NOT w Opolu był przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady oraz kilkakrotnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Był rzeczoznawcą PZITB oraz Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, autorem ponad 200 ekspertyz budowlanych oraz ponad 100 opinii technicznych. Od 1982 r. był zaangażowanym działaczem Koła Seniorów, pełniąc funkcję przewodniczącego Koła do 2016 roku, a w Federacji NOT- przewodniczącego Komisji Seniorów. Kolega Tadeusz Tarczyński godność Członka Honorowego PZITB otrzymał na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB, który odbył się w dniach 12 – 13 czerwca 1978 r. we Wrocławiu. Godność członka honorowego jest najwyższym wyróżnieniem, przyznawanym przez Krajowe Zjazdy Delegatów Związku tym, którzy wybitnie zasłużyli się na rzecz stowarzyszenia lub wiedzy technicznej związanej z budownictwem.
Za pracę społeczną w PZITB i NOT otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę PZITB, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał też Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i PMB” oraz medal Zasłużony dla m. Opola i medal Zasłużony dla Opolszczyzny.

Tadeusz Tarczyński był jednym z założycieli oraz wieloletnim działaczem opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynił się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Od czasu powstania PIIB działał aktywnie w jej strukturach okręgowych. Był delegatem na okręgowe zjazdy OPL OIIB w II i III kadencji, członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, ekspertem w sprawach interpretacji uprawnień budowlanych oraz członkiem Zespołu Egzaminacyjnego. Działał w Okręgowej Radzie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynujacego Klub Seniora OPL OIIB.

Uchwałą nr 3/R/16 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 27 kwietnia 2016 r. Tadeusz Tarczyński został odznaczony Medalem Honorowym PIIB.

Początek strony