Wydrukuj tę stronę

Informacje o zmianach przepisów prawa

W celu zapoznania się z uchwalonymi przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać - PIIB na bieżąco  publikuje akty prawne, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala).

Informacje o zmianach przepisów prawa