Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

RODO - nowe zasady przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne aspekty
Sobota, 8. Grudzień 2018, 10:00

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest wykonawcą usługi zleconej przez Organizatora: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju

Wykładowca: Bartosz Kubista Adwokat, Doradca Podatkowy

Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i otwarte dla wszystkich zainteresowanych

Program:
I część:
Godz. 10.00 – 11.30

•    Wprowadzenie do nowych regulacji - najważniejsze pojęcia, zasady przetwarzania danych osobowych i podstawy  przetwarzania danych.
•    Zmiana dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności przetwarzania, procedury itp.).
•    Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
•    Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
•    Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, profilowanie oraz klauzule informacyjne), procedura oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA).
•    Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.

godz. 11.30 -12.00 – przerwa – catering  (w holu, obok Auli)

II część: 12.00 – 13.00

•    Rejestry: czynności przetwarzania (administrator danych), kategorii czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający), incydentów ochrony danych osobowych, tworzenia kopii zapasowych,
•    Procedury: wyznaczenia IOD, przyjęcia dokumentacji RODO.
•    Przykładowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przykładowe wnioski o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego, wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.

III część: 13.00-13.30
Odpowiedzi na pytania, dyskusja

 

Miejsce Aula WBiA , ul. Katowicka 48
 
Registrations are now closed
Początek strony