Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017-2018; podstawy OOŚ w Polsce, postępowania dla określonych przedsięwzięć (grupa I, II), decyzje środowiskowe
Piątek, 16. Listopad 2018, 16:00

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest wykonawcą usługi zleconej przez Organizatora: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju

Wykładowca: Alicja Majewska Dyrektor RDOŚ Opole

Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, odbędzie się według poniższego programu i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych

Program:
I część:
Godz. 16.00 – 17.00

•    podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko,
•    zasady przeprowadzania ocen,
•    kryteria podziału przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zasady kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,

godz. 17.00.-17.30 – przerwa – catering  (w holu na parterze w budynku NOT)


II część:
Godz. 17.30 – 19.00
•    procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
•    problemy i trudności, jakie wiążą się z ocenami oddziaływania na środowisko, w tym najczęstsze błędy i nieprawidłowości, jakie mają miejsce w toku postępowań związanych z ocenami oddziaływania na środowisko,
•    analiza przykładowej dokumentacji (KIP, decyzja, raport).

 

Miejsce NOT Opole, sala 33
 
Registrations are now closed
Początek strony