Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyjazd techniczny - Infrastruktura techniczna...
W dniach 1-3 października 2019 roku grupa 47 inżynierów i techników – członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów... Czytaj więcej
26. spotkanie izb i związków inżynierów...
W dniach 3-6 października 2019 r. odbywało się w Polsce 26. spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych... Czytaj więcej
Katalog inżyniera
Zachęcamy do bezpłatnego zamawiania nowej edycji „Katalogu Inżyniera” Formularz do składania zamówień. Czytaj więcej
prev
next

Składki członkowskie na 2019 rok

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W 2019 r.

 

  • 100 zł wpisowe - dla osób wstępujących do izby (opłata jednorazowa)
  • 348 zł - składka na działalność okręgowej izby (na konto okręgowej izby w Opolu)
  • 142 zł, jej składowe są następujące (dla osób wstępujących do izby jak również dla tych będących już członkami izby):

- na ubezpieczenie OC - 70 zł (na konto krajowej izby w Warszawie)
- na działalność krajowej izby - 72 zł (na konto krajowej izby w Warszawie)


W związku z powyższym prosimy o wpłatę:


- 100 zł (wpisowe - płatne na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)

- 348 zł (lub w dwóch ratach po 174 zł, płatnych co pół roku - składka na działalność okręgowej izby należy wpłacić na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


- 142 zł (składka na ubezpieczenie oraz na działalność krajowej izby należy wpłacić na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w krajowej izbie, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)
W przypadku, gdy członek izby posiada indywidualne ubezpieczenie OC, który spełnia warunki podane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 41, poz. 367) tj. m.in.: minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro i dostarczy potwierdzenie ubezpieczenia do biura okręgowej izby w Opolu, wówczas uiszcza składkę w łącznej wysokości 420 zł tj.:


- składka na działalność okręgowej izby - 348 zł (lub w dwóch ratach po 174 zł, płatnych, należy wpłacić na konto Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaw ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


- składka na działalność krajowej izby - 72 zł (roczna stawka przeznaczona na działalność krajowej izby, płatna przez członka izby, posiadającego indywidualne ubezpieczenie OC. Składkę należy wpłacić na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa. Każdy członek izby posiada indywidualne konto w krajowej izbie, które otrzymuje w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Numer konta jest także dostępny na stronie www.piib.org.pl)


Informacja o zwrocie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków PIIB
W wyniku:

  1. Skreślenia z listy członków PIIB.
  2. Zawieszenia w prawach członków PIIB.

Szczegółowe przypadki ustania członkostwa (skreślenia z listy) oraz zawieszenia w prawach członka ustala "Regulamin PIIB postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa".

Początek strony