Wydrukuj tę stronę

Cyfryzacja Prawa budowlanego Wyróżniony

Rozpoczęły się (1 kwietnia 2021 r.) konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, którego głównym zamierzeniem jest cyfryzacja procedur budowlanych.

Projekt ustawy przewiduje w tym zakresie m.in.:

  • możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej („system EDB”),
  • obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej („system EKOB”),
  • uregulowanie w Prawie budowlanym portalu e-Budownictwo,
  • prowadzenie centralnych rejestrów przez system teleinformatyczny (dalej: eCRUB) osób posiadających uprawnienia budowlane oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
  • WIĘCEJ