Wydrukuj tę stronę

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.