Wydrukuj tę stronę

Newsletter nr 1/2020 Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zapoznania się
z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa