Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Katalog inżyniera
Zachęcamy do bezpłatnego zamawiania nowej edycji „Katalogu Inżyniera” Formularz do składania zamówień. Czytaj więcej
prev
next

XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB_13.04.2019 r.

W dniu 13.04.2019 r. w Opolu z udziałem 79 delegatów obradował XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obradami kierowało Prezydium w składzie Robert Respondek – przewodniczący oraz jako wiceprzewodniczący Agnieszka Tabaka i Jerzy Sylwestrzak.

Delegatom oraz wszystkim członkom opolskiej izby podziękowania za działalność w roku sprawozdawczym oraz życzenia owocnej działalności w tym roku, w imieniu Rady Krajowej PIIB przekazał Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB, zaś Jakub Tomiczek  - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, podziękował za dobrą współpracę obu izb, jednocześnie życząc owocnych obrad i dalszego współdziałania.  W czasie obrad Złotą Odznakę Honorową PIIB z rąk wiceprezesa PIIB otrzymał Marian Pindera członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB.  

W części sprawozdawczej zjazdu,  kolejno zaprezentowano sprawozdania za rok 2018 przez przewodniczących organów statutowych, Adam Rak przedstawił sprawozdanie
z działalności Okręgowej Rady, Wiktor Abramek – sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Maria Mleczko – Król – sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Zbigniew Pastuszka – sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Rafał Porada – sprawozdanie z działalności  Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte przez Zjazd odpowiednimi uchwałami.  Sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawił skarbnik – Wiesław Baran, które następnie zostało przyjęte przez Zjazd.
Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Zjazd  udzielił  absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2018 roku.  Po przedstawieniu projektu budżetu izby na 2019 rok przez Skarbnika, Zjazd podjął uchwałę o jego przyjęciu.
Zjazd podjął również uchwałę o uzupełnieniu składu Okręgowej Rady. W wyniku wyborów tajnych, nowym członkiem Okręgowej Rady OPL OIIB została Jolanta Warczok.
Delegaci zgłosili 4 wnioski, z czego 3 zostały przyjęte. Dwa wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB. Jeden wniosek zobowiązuje Okręgową Radę do podjęcia działań promujących racjonalne wykorzystanie ciepła z Elektrowni Opole.


W części programowej delegacji przyjęli program działania izby na 2019 rok. Program działania wyznacza główne działania izby zmierzające do umacniania rangi zawodu inżyniera budownictwa i wzrostu prestiżu inżyniera, integracji środowiska inżynierskiego oraz aktywizacji młodej kadry inżynierskiej. Ważnym elementem jest zapewnienie pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków izby. W tym zakresie istotnym wsparciem będzie współpraca z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki umożliwiająca pozyskanie unijnych środków finansowych z programów realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Początek strony