Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uchwały Okręgowej Rady

UCHWAŁA nr 29/IV/R/2010
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do kontaktów pomiędzy
Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Opolu a Wspólnotą Mieszkaniową w Opolu przy ul. Katowickiej 50
i pozostałymi członkami tej Wspólnoty


UCHWAŁA nr 28/IV/R/2010
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie dyżurów członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 27/IV/R/2010
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i rozliczania szkoleń z funduszu
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

UCHWAŁA nr 26/IV/R/2010
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie zmiany nazwy Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego
przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

 

UCHWAŁA nr 25/IV/R/2010
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie zwołania X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Strona 1 z 29

Początek strony