Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Rzeczoznawcy budowlani

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Zakres Miejsce zamieszkania Tel. kontaktowy
1. dr inż. Wiktor Abramek

 

budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe

 

konstrukcje  ustroje budowlane, konstrukcje inżynierskie Opole 0607173475
2. mgr inż. Hisham Atwah konstrukcyjno-budowlana

 

projektowanie budynków i innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego obiektów w zakresie budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3

 

Opole

0609825101

77 456 5377

3. dr inż. Dariusz Bajno konstrukcyjno-budowlana

 

projektowanie i wykonawstwo z wyłączeniem linii,  kolejowych, dróg i mostów

 

Żerkowice 0502187898
4. dr inż. Wiesław Baran konstrukcyjno-budowlana

 

kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych, odbiór w zakresie wszelkich budynków i budowli

 

Opole


0602878835

77 4557623

5 mgr inż. Aleksander Chabałowski konstrukcyjno-budowlana

 

kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego budynków i budowli

 

Opole

0602584983

77 4542696

6. inż. Kazimierz Chruszczewski konstrukcyjno-budowlana

 

budownictwo ogólne kubaturowe, tradycyjne i uprzemysłowione

 

Brzeg

0501651331

7. mgr inż. Adam Dziuba konstrukcyjno-inżynieryjna

 

projektowanie w zakresie budowli hydrotechnicznych

 

Opole

77 4548143

8. inż. Ryszard Karwasiecki konstrukcyjno-budowlana

 

kierowanie budową i robotami budowlanymi w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnoelioracyjnych

 

Opol

0600346807

10. inż Jan Kępa konstrukcyjno-budowlana

 

katastrofy budowlane i wykonawstwo

 

Opole

0603753293

774563078

77 4532266

11. dr inż. Piotr Kucz konstrukcyjno-budowlana

 

konstrukcje ogólne - konstrukcje i ustroje budowlane, konstrukcje betonowe-budownictwo kubaturowe, konstrukcje metalowe, posadowienie i zabezpieczenia budowli na terenie szkód górniczych

 

Kędzierzyn-Koźle

 0602396355

77 4834438

 12. inż. Janusz Kurzyca konstrukcyjno-budowlana

 

projektowanie, kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

 

Strzelce Opolskie

0882444888

13. mgr inż. Marian Kuśnierkiewicz konstrukcyjno-budowlana

 

rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynków i budowli

 

Strzelce Opolskie

0604100822

77 4612582

14. inż. Mieczysław Matich konstrukcyjno-budowlana i ustroje budowlane

 

bez ograniczeń (wykonawstwo i projektowanie)

 

Prudnik

77 4366347

15. mgr inż. Zenon Mieruszyński sieci wodociągowe i kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbr. terenu

 

instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjne – went. Oraz do opiniowania projektów BHP i Ergonomii  i Sanit.-Hig.

 

Brzeg

0604325461

77 4163501

16. dr inż. Jan Mizera materiałoznawstwo budowlane

 

chemia budowlana, korozja i zabezpieczenia materiałów i konstrukcji budowlanych

 

Opole

0697146602

17. mgr inż. Leon Musioł mostów drogowych

 

budowa mostów drogowych w zakresie drogowych obiektów budowlanych

 

Prószków

602281716

18. dr inż. Henryk Nowak budownictwo ogólne

 

konstrukcje, ustroje budowlane

 

Opole

0603932400

19. mgr inż. Franciszek Prochot konstrukcyjno - budowlana

 

wykonawstwo i projektowanie w zakresie budynków i innych budowli w wyłączeniem lini, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

 

Goświnowice

0608618116

20. mgr inż. Eugeniusz Skorupiński konstrukcje w budownictwie kubaturowym

 

stan surowy i wykończeniowy

 

Opole


0608670143

77 4543727

21. mgr inż. Marian Sokołowski
instalacyjno-inżynieryjna

 

instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjne – wentylacyjne

 

Opole

0601564879

22. mgr inż. Jerzy Sylwestrzak konstrukcyjno - budowlana

 

kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i budowli

 

Prudnik

0696034008

23. mgr inż. Stanisław Sypiański konstrukcyjno-budowlana

 

konstrukcje w budownictwie kubaturowym tradycyjnym i uprzemysłowionym

 

Opol

0606886099

77 4744685

24. mgr inż. Kazimierz Ściborski konstrukcyjno-budowlana

 

konstrukcje i ustroje budowlane – roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane

 

Nysa

0600353525

25. mgr inż. Maria Kowalska konstrukcyjno-budowlana

 

Konstrukcje i ustroje budowlane

 

Opole

0602664429
77 4742009

26. inż. Leon Tomala konstrukcyjno-budowlana

 

konstrukcje  w budownictwie kubaturowym

 

Opole

77 4544065

27. mgr inż. Regina Urbanek konstrukcyjno - budowlana

 

kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego wszystkich budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

 

Zębowice

34 3598026

28. mgr inż. Jerzy Wójcik konstrukcyjno- budowlana

 

projektowanie, kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i budowli z wyłączeniem linii, węzłów sieci kolejowych, dróg, oraz lotniskowych dróg startowych

 

Krapkowice

0502780710

29. inż. Andrzej Zwierzchlejski konstrukcyjno-budowlana

 

budownictwo kubaturowe i uprzemysłowione

 

Opole

77 4558484

30. inż. Regina Żabińska konstrukcyjno-budowlana

 

projektowanie w zakresie budynków i innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych,lotnisk, mostów i budowli hydrotechnicznych

   

Kędzierzyn-Koźle

0604632197

Początek strony