Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Pratyczne wskazówki stosowania produktów "CAPAROL"

Zapraszamy na szkolenie pt. „Praktyczne wskazówki stosowania produktów CAPAROL”  organizowane…

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów uczestnictwa w…

JESTEŚMY TEŻ NA FACEBOOKU!

Od 17 czerwca 2015 r. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

UBEZPIECZENIA W RAMACH UMOWY GENERALNEJ POMIĘDZY PIIB A ERGO HESTIĄ

Zachęcamy do zapoznania sie z aktualnymi warunkami ubezpieczenia w ramach…

Projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały opracowane, a następnie zaopiniowane przez radcę prawnego OPL OIIB, następujace projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu:
Wymienione projekty umów należy traktować jako podstawę do negocjacji z kontrahentem i tym samym jako propozycje zawierające postanowienia, które każdorazowo winny być dostosowane do szczególnych okoliczności danej sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się członek Izby. Zatem inne modyfikacje lub uzupełnienia tych projektów umów będą konieczne w odniesieniu do np. inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego, a odmienne przy inwestycji liniowej celu publicznego.
Sugeruje się uzyskanie szczegółowej pomocy prawnej przy finalizacji postanowień danej umowy w konkretnym przypadku.       
Korzystanie z zamieszczonych projektów umów nie zwalnia członków Izby z obowiązku bieżącego zaznajamiania się ze zmianami wprowadzanymi do dziedziny prawa związanej z budownictwem.

Początek strony